Dreslette Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Dreslette Forsamlingshus, Ørbækvej 1, Snave, 5683 Haarby.
 
 
 
Åbent: 1. mandag i måneden kl. 19-20
 
Formand for bestyrelsen:
Mogens Hjorth, Søbrovej 34, Haarby.
Tlf.: 24201130 
 
Arkivleder og næstformand:
Arne Rasmussen, Brunshusevej 36, Haarby.
Tlf.: 64771553.
 
 
Dækker: Dreslette sogn, Baag Herred 
S: 1979